Piknik Informacyjno-Promocyjnego „MOPS i Partnerzy”

W dniu 30 maja 2017 r. odbył się Piknik Informacyjno-Promocyjnego „MOPS i Partnerzy”, który był doskonalą okazją do poznania ofert instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową i wsparciem w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Punkty Profilaktyki Zdrowia. Z bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru we krwi skorzystało ponad 140 osób. Wszystkim, których wyniki wskazywały na dysfunkcje zdrowotne, udzielono porad i zalecono badania i konsultacje specjalistyczne. Badanie akustyki słuchu wykonało 10 osób, u trzech stwierdzono niedosłuch i poinformowano o dostępnych formach wsparcia. Cała impreza odbyła się przy ulicy Polnej 5 w Sieradzu i wchodziła w skład programu obchodów „Dni Sieradza”.

 

Strefa banerowa