Piknik inf. promocyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu zapraszana organizowany dniu 2 czerwca 2015 r. w ramach obchodów DNI SIERADZA - 2015 r.
VI Piknik Informacyjno - Promocyjny „ MOPS i Partnerzy "
Poprzez to działanie chcemy przybliżyć lokalną ofertę podmiotów, które przyczyniają się do przezwyciężania trudnych sytuacji materialnych, zdrowotnych i społecznych.

Swoją ofertę przedstawią :

● z zakresu aktywizacji zawodowej:

◄ Powiatowy Urząd Pracy
◄ Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu WUP w Łodzi
◄ Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
◄ Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK"

Przykładem na samoaktywizację zawodową będzie sieradzka spółdzielnia socjalna„TAK JAK W DOMU'.

● w zakresie działań na rzecz osób wymagających wsparcia, m.in. w przezwyciężaniu trudnych sytuacji zdrowotnych, społecznych i materialnych:

◄ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
◄ Polskie Związek Niewidomych
◄ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
◄ Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
◄ Sieradzki Klub Amazonka
◄ Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań"
◄ Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń"
◄ Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Amicus"
◄ Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
◄ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu"
◄ Stowarzyszenia Na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich „Pro Futuro"
◄ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka"
◄ Polski Komitet Pomocy Społecznej
◄ Wspólnota „Wiara i Światło"
◄ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
- Warsztat Terapii Zajęciowej
- Dom Dziennego Pobytu
- Ośrodek Adaptacyjny
- Świetlice Środowiskowe
- kadra MOPS

W ramach punktów profilaktyki zdrowia bezpłatne badania poziomu cukru i ciśnienia tętniczego, wad postawy oraz słuchu przeprowadzą:
◄ Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „AMICUS"
◄ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
◄ Sklep Medyczny „VITALIS" oraz specjalista z zakresu rehabilitacji
◄ Firma GEERS Akustyka Słuchu

Piknik odbędzie się w godz. 9.00 - 12.00 przed siedzibą MOPS przy ul. Polnej 5.
Zapraszamy

Strefa banerowa