Ogłoszenie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu zatrudni osobę na stanowisko psychologa (1/2 etatu)

Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Sieradzu, ul. Polna 18/20.

Warunki pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu, czas pracy do uzgodnienia.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia

- predyspozycje osobiste do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność;

- umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,

- umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań;

- wysoka kultura osobista, odporność na stres;

- uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 43 827-45-66 lub 43 822-48-17

Strefa banerowa