Odpłatne posiłki w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie odpłatnych posiłków. Pomoc skierowana jest do osób, które z uwagi na niepełnosprawność lub długotrwałą chorobę same nie są w stanie zaspokoić jednej z podstawowych potrzeb życiowych, jaką jest codzienne wyżywienie.

 

dwudaniowego obiadu po 7,30 zł    - w dni robocze,

         

 

gorącego posiłku /zupa z pieczywem/ po 3,65 zł  - we wszystkie dni tygodnia,

 

suchego posiłku /śniadanie, kolacja/ po 2,80 zł - w dni robocze.

 

Aby skorzystać z w/w wsparcia niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego i wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora MOPS w Sieradzu.

Szczegółowe informacje można  uzyskać pod nr. tel.  43 65 11 403 w godz. 7.30 – 15.30.

 

Strefa banerowa