NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY !!!

NOŚ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradz informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków o:

  • świadczenia rodzinne
  • fundusz alimentacyjny
  • świadczenia wychowawcze (500+)

Wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 12 i nr 19 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2016/2017 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze (500+) macie Państwo przyznane do 30 września br., a zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy do 31 października br.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne i świadczenie wychowawcze (500+) należy złożyć do 31 października br., a na zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy do 30 listopada br.

 

Zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą elektroniczną.

 

UWAGA!   ZMIANY! 

Aktualnie prowadzone są rządowe prace legislacyjne, które skutkować będą zmianą zasad ubiegania się od 1 sierpnia br. o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze (500+) a także zmianą wszystkich wniosków. W związku z powyższym szczegółowe informacje dot. zasad ubiegania się o świadczenia udostępnimy Państwu niezwłocznie po przyjęciu ustawy przez parlament.

wnioski do pobrania:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Zachęcamy także do odwiedzania naszej strony internetowej:  mops.sieradz.eu

 

 

 

Strefa banerowa