Najładniejszy Wianek Wielkanocny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej Sieradzu zaprasza do udziału w VIII konkursie plastycznym pn.:
„Najładniejszy Wianek Wielkanocny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu”

Zapraszam do uczestnictwa:

  • Pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu
  • Podopiecznych Ośrodka Adaptacyjnego
  • Młodzież ze Świetlic Środowiskowych
  • Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej

Celem konkursu jest:

  • przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych
  • integracja społeczna osób korzystających z usług placówki
  • wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • ilość prac nieograniczona
  • format dowolny
  • technika dowolna

Do każdej pracy powinna być dołączona oddzielna kartka z nazwiskiem autora. Wykonane prace należy dostarczyć do Warsztatu Terapii Zajęciowej do dnia 19.03.2016 r. Zastrzega się możliwość wykorzystania prac dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Prace będą oceniane przez jury w składzie:
Pan Krzysztof  Bejmert
Pani Bożena Walczak
Pani Halina Bielasik
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.03.2016 r. Przewidziano zorganizowanie wystawy pokonkursowej. Zapraszam do świątecznej zabawy.

Strefa banerowa