Międzynarodowy Dzień Rodziny 2021

Międzynarodowy Dzień Rodzinyświęto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 (rezolucja nr 47/237) 1993 i ma na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa oraz rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.

Rodzina – słowo to jest w powszechnym użyciu przez każdego człowieka i mogłoby się zdawać, że wiemy doskonale, co ono oznacza. Ale czy na pewno? Jak można zdefiniować rodzinę i czy w ogóle można mówić o jednej uniwersalnej definicji? Według najprostszej definicji rodzina to nic innego, jak grupa osób, która jest ze sobą powiązana, najczęściej poprzez pokrewieństwo, ale też i powinowactwo czy wspólne zamieszkanie. Według socjologów jest to także jedna z najbardziej elementarnych komórek społecznych, na których opiera się całe społeczeństwo Zatem zdefiniowanie pojęcia „RODZINA” wydaje się proste, ale czy tak jest faktycznie?

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin życzymy wszystkim RODZINOM jak największej ilości czasu spędzanego z bliskimi. Codziennego odkrywania najbliższych i radości z bycia razem, ciepła i pozytywnych emocji utrwalających dobre wzorce pozostające w nas na zawsze.

 

Ten świąteczny dzień to wspaniała sposobność do przypomnienia sobie, jak ważna jest rodzina i do podziękowania za obecność najbliższym. Ciepłe, serdeczne relacje z rodziną i krewnymi to przecież podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego z nas.

Międzynarodowy Dzień Rodziny w tym roku przypada w sobotę - wszyscy będziemy mieli zatem więcej czasu do rodzinnego świętowania .

 

Strefa banerowa