Międzynarodowy Dzień Osób Z Niepełnosprawnościami

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami
Sk
ładamy Wszystkim osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom i opiekunom
życzenia zdrowia, życzliwości, wyrozumiałości wielu sił do pokonywania
trudno
ści dnia codziennego oraz odwagi w realizacji swoich planów i marzeń.
Niech ten dzie
ń będzie wyjątkowy, a każdy następny przyniesie radość i szczęście.

 

                            
                                                                       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu
                                                                                           wraz z kadrą kierowniczą i pracownikami

Strefa banerowa