Kwietniowa zbiórka publiczna 2015

Zbiórka publiczna 02.04.2015

Komitet Organizacyjny na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Sprawni inaczej" na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Sieradza WSO-E.5311.6.2013 z dnia 28. 10. 2013 r. zorganizował zbiórkę publiczną na rzecz osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. W dniu 02. 04. 2015 r. w supermarkecie „Polo" przy ul. Wł. Łokietka w Sieradzu uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami pakowali przy kasach artykuły spożywczo - przemysłowe, zbierając dobrowolne datki do puszek kwestarskich. Akcja miała na celu pozyskanie środków finansowych na integrację społeczną ale także naukę umiejętności zawodowych tj. kontaktu z klientem, prawidłowej kolejności oraz dokładności w czasie wykonywanych czynności, radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Szczególną uwagę zwracano na rozumienie otrzymywanych poleceń, tempo pracy, wytrwałość, samodzielność i dokładność . W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano kwotę 842,50 zł., która zostanie przeznaczona na rehabilitację społeczną podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Strefa banerowa