Klasztor Ojców Bernardynów 2019

W dniu 9 stycznia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu zorganizował wyjazd do Klasztoru Ojców Bernardynów w Warcie dla uczestników Domów Dziennego Pobytu. Seniorzy zwiedzili obiekt klasztorny oraz obejrzeli ruchomą szopkę bożonarodzeniową.

Strefa banerowa