IX Piknik Informacyjno – Promocyjny „MOPS i Partnerzy” 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu zaprasza w dniu 2 czerwca 2018 r. w ramach obchodów DNI SIERADZA na IX Piknik Informacyjno – Promocyjny „MOPS i Partnerzy”
Poprzez to działanie chcemy przybliżyć lokalną ofertę, przyczyniającą się do przezwyciężania trudnych sytuacji materialnych, zdrowotnych i społecznych. W ramach punktów informacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz punktów profilaktyki i usprawniania zdrowia, a także możliwości zapewnienia opieki i rehabilitacji społecznej, MOPS zaprosił do współpracy podmioty, które działają w obszarze pomocy społecznej.

Różnorodne propozycje działań wspierających przedstawią:

z zakresu aktywizacji zawodowej:

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu WUP w Łodzi
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
 • Ochotniczy Hufiec Pracy 5–16 w Sieradzu

w zakresie działań na rzecz osób wymagających wsparcia, m.in.  w przezwyciężaniu trudnych sytuacji  zdrowotnych, społecznych  i materialnych:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    
 • Polski Związek Niewidomych    
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków    
 • Sieradzki Klub Amazonka
 • Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Amicus”
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”                
 • Wspólnota „Wiara i Światło”
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • Warsztat Terapii Zajęciowej
  • Dom Dziennego Pobytu
  • Ośrodek Adaptacyjny
  • Świetlice Środowiskowe
  • Klub Seniora

W ramach punktów profilaktyki wad postawy oraz słuchu:

 • VITALIS specjalista z zakresu rehabilitacji  
 • NANO–MED aparaty słuchowe

Plan ekspozycji

w godz.  13.00 – 15.00

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • Ośrodek Adaptacyjny
  • Świetlice Środowiskowe
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
 • Ochotniczy Hufiec Pracy 5 – 16 w Sieradzu
 • Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”                
 • „VITALIS” specjalista z zakresu rehabilitacji  

w godz.  15.00 – 17.00

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • Dom Dziennego Pobytu
  • Klub Seniora
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    
 • Polski Związek Niewidomych
 • Sieradzki Klub Amazonka
 • „NANO-MED” aparaty słuchowe

w godz.  17.00 – 19.00

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Amicus”
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu WUP w Łodzi

Zapraszamy w godz. 13.00 – 19.00 do stoiska przy ul. Dominikańskiej (Jarmark Urszulański).

 

Strefa banerowa