Informacje - program Dobry Start ( 300 +)

Poniżej znajdują się linki do informacji oraz wzorów wniosków, odnośnie świadczeń z programu Dobry Start

 

1. Informacje dotyczące wymogów, jakie należy spełnić, aby otrzymać świadczenie z  programu Dobry Start

2. Wzory wniosków

 

 

 

Strefa banerowa