Góry Świętokrzyskie 2013

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

Głównym celem wycieczki było upowszechnienie zdrowego stylu życia przez uświadomienie uczestnikom wycieczki negatywnego wpływu dopalaczy na zdrowie człowieka.

Uczestnicy rozpoczęli wycieczkę od obejrzenia najstarszego drzewa w Polsce Dęba Bartka w Zagnańsku oraz ruin pieca hutniczego w Samsonowie. Następnie z licencjonowanym przewodnikiem odbyli spacer po Kielcach, gdzie zwiedzili aleję gwiazd, park miejski, źródełko miłości, plac artystów i kielecki deptak. Po przejściu na plac katedralny wysłuchali legendy o katedralnych zegarach a następnie podeszli pod barokowy Pałac Biskupów Krakowskich i Muzeum lat szkolnych Stanisława Żeromskiego. Zwiedzili także Rezerwat Geologiczny na Kadzielni z unikatowymi formami skalnymi i wykutym w skale amfiteatrem oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.

Kolejny dzień wycieczki uczestnicy rozpoczęli od wysłuchania informacji o zasadach zachowania się w Świętokrzyskim Parku Narodowym, po czym z przewodnikiem udali się do miejscowości Święta Katarzyna, gdzie mieli możliwość zobaczyć zespół klasztorny bernardynek, założony w drugiej połowie XV w., w skład którego wchodzi kościół pw. św. Katarzyny. Przy drodze na Łysicę widzieli drewnianą kapliczkę św. Franciszka. Obok kapliczki znajduje się źródło, uznawane przez wiernych za cudowne. Zobaczyli kaplicę cmentarną nazywaną kapliczką Żeromskiego, nieopodal której znajdują się dwie mogiły: z czasów powstania styczniowego oraz z 1943 r. Następnie wjechali bryczkami na Łysą Górę, na szczycie której znajduje się Sanktuarium Święty Krzyż -klasztor pobenegdytyński z początków XI w. W drodze powrotnej widzieli skalne rumowisko, charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich, tzw. gołoborze. Zwiedzili Muzeum Minerałów. W szlifierni zapoznali się z narzędziami służącymi do obróbki kamieni oraz sposobami szlifowania kamieni ozdobnych i szlachetnych.

Ostatniego dnia wycieczki również nie zabrakło atrakcji. W drodze powrotnej do Sieradza grupa zatrzymała się w Chęcinach aby zobaczyć średniowieczny zamek Władysława Łokietka a następnie zwiedziła Jaskinię Raj.

Strefa banerowa