Dzień Kobiet - 2019

W dniu 5 marca 2019 r. w Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej złożył serdeczne życzenia i wręczył słodkie upominki. Wszyscy uczestnicy spotkania bawili się przy muzyce oraz czytali wiersze okolicznościowe. W czasie uroczystości panował pogodny i wesoły nastrój.

Strefa banerowa