„Piknik po sieradzku”

W dniu 30 sierpnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego MOSiR w Sieradzu – MęceMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu zorganizował Rodzinny Piknik Integracyjny „Piknik po sieradzku”. Na Piknik zaproszono rodziny, w których wychowują się dzieci i osoby niepełnosprawne, seniorów, dzieci i młodzież z rodzicami ( z rodzin objętych przez Ośrodek różnymi formami wsparcia), a także przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i podmiotów, których działania mają charakter profilaktyczny i pomocowy. Taki dobór adresatów pokazał, że dysfunkcje zdrowotne spowodowane chorobą, urazem lub starością, nie stwarzają nieprzekraczalnych granic, ani nie uniemożliwiają nawiązania relacji z tymi, którzy są nimi dotknięci. Spotkanie plenerowe stworzyło możliwość rekreacji, obcowania z przyrodą, wspólnego biesiadowania oraz podnoszenia świadomości w zakresie zdrowego stylu życia. Dla wszystkich uczestników Piknik był wzorcem na zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zgłębianie i pielęgnowanie wiedzy o Sieradzu. W ramach Pikniku przeprowadzono liczne konkursy, w tym trzy, w których podmiotem było nasze miasto. Plenerowej zabawie towarzyszyła super pogoda, wyśmienite humory oraz muzyka zaprezentowana przez Kapelę „Pożarniki”. W spotkaniu udział wzięło około 300 osób.

 

Strefa banerowa