„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

W dniu 23 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza odbyło się spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest stworzenie, wynikającego z woli współpracy, lokalnego Partnerstwa podmiotów istotnych dla realizacji działań z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup społecznych. Liderem Partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.
W spotkaniu uczestniczył wicedyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pan Robert Przybyła oraz przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Joanna Ubych, Pan Krzysztof Smug, Pani Małgorzata Marzec a także zaproszeni do współpracy partnerzy dobrani z punktu widzenia zakwalifikowanych do projektu rodzin.
Do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego przystąpili przedstawiciele:
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
• Powiatowego Urząd Pracy
• Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Sieradzu
• Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
• Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
• Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem „Trampolina” w Zduńskiej Woli
• Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”
• Stowarzyszenia Abstynentów „Przystań”
• Sieradzkiego Towarzystwa Trzeźwości „Przyjaźń”
• Szkoły Podstawowej nr 1
• Szkoły Podstawowej nr 4
• Szkoły Podstawowej nr 6
• Szkoły Podstawowej nr 9
• Szkoły Podstawowej nr 10
Podczas spotkania przedstawione zostały przez każdego z kooperantów uprawnienia, zasoby
i możliwości do zaangażowania się w Partnerskim Zespole Kooperacyjnym. Działania zespołu będą służyły poprawie współpracy na poziomie instytucjonalnym, pracowniczym, a także współpracy
z osobą i rodziną.

 

Strefa banerowa