„Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” - bezpłatne szkolenie ZUS

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  II Oddział w Łodzi
zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia  na temat:

„Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
- warunki nabywania prawa do świadczenia,
- komu będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające,
- jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- jakie dokumenty należy załączyć do wniosku,
- jakie świadczenia będą uwzględniane przy ustalaniu progu 1600zł,
- od kiedy będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające
- w jakiej kwocie przysługuje świadczenie uzupełniające

Szkolenie  odbędzie się  23 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3 Sala 113
Początek szkolenia godzina  9:00

Strefa banerowa