Świetlica Wakacyjna „U Żaków” 2021

W dniach 28.06. 2021 - 9.07.2021r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu zorganizował dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza Świetlicę Wakacyjną „U Żaków" przy ulicy Mickiewicza 6.   Z tej oferty skorzystało 15 osób. Bezpośrednią opiekę nad uczestnikami świetlicy sprawowali opiekun z nauczycielami. Zajęcia świetlicowe odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00. Ramowy plan dnia był dostosowany do potrzeb dzieci, uwzględniał posiłek, zajęcia tematyczne, profilaktyczne jak również odpoczynek.

W trakcie trwania świetlicy zorganizowano:

  • zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz  z higieny osobistej,
  • gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne i muzyczno-rytmiczne,
  • spotkanie z przedstawicielami 5-16 Hufca Pracy w Sieradzu,
  • spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji               w Sieradzu,
  • zajęcia warsztatowe z podstaw programowania i kodowania, z konstrukcji latawców,  „Sieradzkiej wycinanki” z udziałem etnografa, gliniane wulkany w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Sieradzu,
  • wyjścia ( do Sieradzkiego Centrum Kultury  na film pt. „Luka”,do Reh -Medu na basen).

Strefa banerowa