Świadczenia rodzinne - składanie wniosków od 1 lipca 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu przypomina, że od 1 lipca 2021 r. rozpoczyna się kolejna edycja przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski w formie elektronicznej o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 można składać od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Emp@tia oraz PUE ZUS. Wnioski w formie tradycyjnej można będzie składać od 1 sierpnia 2021 r. osobiście w godzinach pracy Ośrodka, za pośrednictwem poczty lub pozostawiając w skrzynce podawczej. Druki wniosków dostępne są pod adresem https://www.gov.pl oraz w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kościuszki 5 pok. nr 12. Do wniosków należy dołączyć kserokopię niezbędnej dokumentacji. W celu sprawnego uzyskania świadczeń oraz uniknięcia kolejki w urzędzie, zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej. W przypadku utrzymującego się stanu zagrożenia epidemicznego należy podczas wizyty w Ośrodku przestrzegać aktualnych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania poszczególnych świadczeń można znaleźć: - na portalu Emp@tia w zakładce rodzina - na portalu obywatel.gov.pl w zakładce Dzieci

Strefa banerowa