Program Czyste Powietrze

W związku z programem „Czyste Powietrze” – osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa.

W/w żądanie wydania zaświadczenia składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Kościuszki 5 pok. nr 12

Akty prawne:

Art. 411 ust. 10g-10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm),

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U z 2020 r. poz. 1713)

Strefa banerowa