Dobry Start ( 300 +)

"Zmiany w rządowym programie “Dobry Start”"

Informujemy, że 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”, przedłożone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, od 1 lipca 2021 r., realizacją programu “Dobry Start” począwszy od ustalania prawa do świadczenia “Dobry Start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Informacje dotyczące programu Dobry Start ( 300+ )

 

1. Link strony informacyjnej programu Dobry Start ( 300 +)

2. Link strony z wzorami wniosków

Strefa banerowa