Wycieczka do Zoo

W dniu 22 czerwca 2023 r. dzieci ze Świetlic Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu uczestniczyły w wycieczce do ZOO i Orientarium w Łodzi. Dzieci podczas zwiedzania miały okazję zobaczyć niespotykane na co dzień egzotyczne zwierzęta. Wycieczka odbyła się dzięki dofinasowaniu z Urzędu Miasta Sieradza -Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z planem zrealizowany został program profilaktyczny pod hasłem: „Alkohol to nasz wróg”. Dzieci podczas zwiedzania wzbogaciły swoje wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki zjedli posiłek w Mc Donald’s. Wycieczka była wspaniałym przeżyciem i atrakcyjną lekcją przyrody.

 

Strefa banerowa