Program Rodzina 500 plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu informuje, że jest realizatorem świadczenia wychowawczego, wprowadzonego ustawą z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Wnioski można pobierać od 21 marca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu - Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Kościuszki 5 pokój nr 12. oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu ul. Polna 5 i w Urzędzie Miasta Sieradza - Biuro Obsługi Klienta. Druk wniosku dostępny jest równierz na naszej stronie.

Od 1 kwietnia 2016 roku wnioski będzie można składać w poniedziałki w godz. 7.45-16.45 a od wtorku do piątku w godz. 7.45 – 15.15 w:

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Sieradzu ul. Kościuszki 5 pok. nr 12 (wszystkie wnioski)
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu - Punkt Informacyjny ul. Polna 5 (tylko wnioski na drugie i kolejne dziecko bez względu na wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę)
  3. Urząd Miasta Sieradza Biuro Obsługi Klienta (tylko wnioski na drugie i kolejne dziecko bez względu na wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę)
  4. Za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  5. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
  • Platformy usługowej PUE ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniającą wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie BIP ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniem z ministrem właściwym do spraw informatyzacji,
  • Portalu empatia (empatia.mrpips.gov.pl – należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP – (epuap.gov.pl – należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny)

Szczegółowe informacje znajdują się w menu Program Rodzina 500 plus

Strefa banerowa