Praktyki zawodowe w pizzeri

Osoby niepełnosprawne- uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej są bardzo wdzięczni Panu Rafałowi Koseckiemu, właścicielowi lokalu gastronomicznego ”Pizza Art” w Sieradzu, dzięki któremu mogli wziąć udział w gastronomicznych praktykach zawodowych. Przedsiębiorca ten wykazał się wielkim sercem i przykładem wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Uczestnicy poznali zawód pizzermana. Dowiedzieli się, że od pracownika wymaga się ukończenia szkoły gastronomicznej bądź odpowiedniego kursu, wiedzy kulinarnej oraz umiejętności obsługi pieca do wypiekania ciast. Poznali proces wytwarzania pizzy na każdym etapie, zgodnie z ustalonymi przepisami kulinarnymi. Zmywali, wkładali naczynia do wyparzarki, sprzątali ze stolików.
Zewnętrzne praktyki dały osobom niepełnosprawnym korzyści w formie zdobycia nowego doświadczenia, poznania własnych słabych i mocnych stron, rozpoznania tego, co się lubi robić i w czym się jest dobrym. Praktyki uczyły radzenia sobie w nowym środowisku, pewności siebie, dały szansę na poznania nowych osób, pozwoliły przezwyciężać stereotypy zarówno u pracodawców, współpracowników i otoczenia. Podziękowania należą się również trenerowi pracy, który utorował drogę do kontaktu z pracodawcą i wspierał osoby niepełnosprawne w miejscu pracy.

 

Strefa banerowa