Poradnictwo zawodowe 2013

Spotkanie z doradcą zawodowym

W ramach poradnictwa zawodowego w dniach: 18.02 i 20.03.2013r odbyły się spotkania z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy w opracowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, poznaniu własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych, nabyciu umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia, np. autoprezentacji, pisania CV, listu motywacyjnego, oferty, itp. Spotkania będą miały charakter cykliczny -raz w miesiącu.

Strefa banerowa