Pieniny 2018

W dniach 25-28 czerwca uczestnicy WTZ przebywali na wycieczce w Pieninach.
Wycieczka została zorganizowana ze środków pozyskanych z aukcji prac i dofinansowana przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM przy akceptacji  Prezydenta Miasta Sieradza.
Osoby niepełnosprawne miały możliwość spacerowania po rezerwacie Biała Woda w Małych Pieninach oraz zwiedzenia miasta uzdrowiskowego Szczawnica.
Zobaczyli zamek w Czorsztynie i Niedzicy oraz zaporę na Zatoce Czorsztyńskiej z malowidłem Moc Żywiołów.
W Sromowcach Niżnych podziwiali najpiękniejszy widok na pasmo Trzech Koron, przystań flisacką na Dunajcu a także odbyli spacer na Słowację najdłuższą kładką w Europie z drewna klejonego. Odbyli rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim.
Wielką atrakcją było obejrzenie pawilonu wystawowego Pienińskiego Parku Narodowego, w którym znajduje się wystawa o tematyce związanej z przyrodą Pienin i sposobami jej ochrony, a także z historią i tradycjami regionu. Na Polanie Majerz, odwiedzili  bacówkę, aby  zapoznać się z pracą juhasów i baców oraz zakupić ekologiczne oscypki.
W sprzyjającej atmosferze uczestnicy realizowali program profilaktyczny pod hasłem „ Żyję zdrowo – nałogom mówię nie”, który zakończył się opracowaniem warsztatowego dekalogu zdrowego stylu życia.
Uczestnicy podawali propozycje, w których zawarli aspekty związane z aktywnością ruchową, właściwym odżywianiem i unikaniem nałogów.
Pobyt w Pieninach zakończył się imprezą integracyjną z grillem i dyskoteką.
Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali nagrody za aktywny udział w programie o tematyce antyalkoholowej.
W drodze powrotnej chętni uczestnicy odwiedzili Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Po powrocie z wycieczki warsztatowy dekalog zdrowego stylu życia został wyeksponowany na tablicy ściennej w naszej placówce.
Osoby niepełnosprawne biorące udział w wycieczce serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do wyjazdu a szczególnie  Panu Prezydentowi. Dla większości z nich jest to jedyny wyjazd w ciągu roku poza miejsce zamieszkania.

Strefa banerowa